OBS Rhoon loc. OBS Portland

De Beurs 35 3162 WB Rhoon

  • Schoolfoto van OBS Rhoon loc. OBS Portland
  • Schoolfoto van OBS Rhoon loc. OBS Portland
  • Schoolfoto van OBS Rhoon loc. OBS Portland

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht, bijvoorbeeld door ziekte, proberen wij vervanging te regelen. Is er geen invalkracht beschikbaar dan wordt er een andere oplossing gezocht. Het kan zijn dat de groep opgevangen wordt door een leerkracht die op dat moment andere taken binnen de school verricht. Een andere optie is het verdelen van de leerlingen over de andere groepen. Als het niet anders kan dan sturen we de kinderen naar huis nadat de ouders hiervan op de hoogte zijn gesteld

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn verdeeld in groepen van dezelfde leeftijd, de zogenaamde jaarklassen. Binnen deze jaarklassen krijgen de kinderen dezelfde stof aangeboden. Uiteraard differentiëren we binnen deze groepen aan de hand van de verschillen tussen kinderen. Daarnaast is het mogelijk dat kinderen die op een ander niveau dan de klas werken, een eigen aanbod krijgen. Elk jaar wordt aan de hand van de middelen die de overheid aan onze school beschikbaar stelt een keuze gemaakt over de indeling van de groepen. Dit schooljaar hebben wij ervoor gekozen om vanaf de groepen 5 met combinatiegroepen te werken. Dit houdt in dat kinderen uit verschillende jaarklassen in één groep zitten.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In het rooster ziet u hoeveel tijd wij gemiddeld besteden per vakgebied. Godsdienst is een keuzevak op onze school. Daarnaast is er per week vraaggestuurde inzetbare tijd beschikbaar. Deze tijd wordt ingezet op het vakgebied waar op dat moment in de klas behoefte aan is.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

OBS Rhoon-Portland is een openbare basisschool. Ieder kind is van harte welkom. Het respecteren van elkaars levensovertuiging staat centraal.

Ieder kind krijgt het onderwijs en de ondersteuning die het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van een kind staat centraal. In deze regio werken de scholen samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te kunnen bieden. Er wordt gewerkt vanuit het principe dat leerlingen zo lang mogelijk een goede plek in het reguliere basisonderwijs hebben. Om als school goed te kunnen voldoen aan onze zorgplicht is er een schoolondersteuningsplan opgesteld. Om het jaar zal het ondersteuningsplan binnen het team worden besproken en geactualiseerd.

Hieronder ziet u een overzicht van specialisten die wij op school hebben. Niet alle specialisten zijn structureel een dagdeel uitgeroosterd. Wanneer daar vraag naar is dan is dit wel te organiseren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven