Cunera-School voor Basisonderwijs

Stationsweg 6 3911 AM Rhenen

Schoolfoto van Cunera-School voor Basisonderwijs

Contactgegevens

Cunera-School voor Basisonderwijs

Stationsweg 6
3911 AM Rhenen

Telefoon:
0317614119
Schoolwebsite:
www.cuneraschool-skovv.nl
E-mailadres:
info.cu@skovv.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
2489
Website schoolbestuur:
www.skovv.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO

Website samenwerkingsverband:
www.swvrijnengeldersevallei.nl

Terug naar boven