Cunera-School voor Basisonderwijs

Stationsweg 6 3911 AM Rhenen

Schoolfoto van Cunera-School voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van de Cuneraschool! Op SchoolVenster vindt u praktische gegevens, informatie over onze missie en kernwaarden waarop wij ons onderwijs baseren. Bovendien vindt u informatie over onze opbrengsten en resultaten.

Veel leesplezier!

Het team van de Cuneraschool

Onze missie:

Op de Cuneraschool groeien kinderen dankzij kwalitatief goed onderwijs in een veilige leeromgeving waarin de kaders helder zijn. Een krachtig en divers team helpt ieder kind hierbij, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen en vol zelfvertrouwen de wereld gaat ontdekken.

                                                                 'Je wereld elke dag een stukje groter'

Drie kernwaarden die onze missie vormgeven zijn: Eigen, vertrouwd en uitdagend!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige groepssfeer
  • Hoog kwalitatief onderwijs
  • Uitstekende resultaten
  • Zeer efficiënte zorgstructuur
  • Modern nieuw schoolgebouw

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
279
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang

Op de Cuneraschool is er de mogelijkheid om kinderen tussen de middag over te laten blijven. De TSO-coördinator is Theresa van den Berg. Zij coördineert en houdt de administratie bij. Elke groep heeft voldoende overblijfouders. Deze ouders zijn opgeleid en hebben diverse cursussen gevolgd t.a.v. pedagogiek, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Voorschoolse opvang / naschoolse opvang

In samenwerking met Stichting Kinderopvang Rhenen bieden wij op school Voor Schoolse Opvang aan. Op schooldagen hebben ouders de mogelijkheid om kinderen vanaf 7.30 uur te laten opvangen door pedagogische medewerkers van Stichting Kinderopvang Rhenen, Acacialaan 11. Kinderen kunnen desgewenst hun boterhammetje eten, nog wat drinken, een spelletje spelen of een boekje lezen. De pedagogisch werker draagt zorg voor een gezellige en prettige sfeer en zorgt dat de kinderen op tijd en onder begeleiding naar de Cuneraschool gaan zodat de lesdag op een goede manier kan beginnen. Stichting Kinderopvang Rhenen verzorgt ook de naschoolse opvang

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven