Chr Basisschool

Bouwmansweg 3 7797 HM Rheezerveen

  • Schoolfoto van Chr Basisschool
  • Schoolfoto van Chr Basisschool
  • Schoolfoto van Chr Basisschool
  • Ruimte om te groeien!
  • Schoolfoto van Chr Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze schoolpagina!

Deze schoolpagina geeft u inzicht in IKC Rheezerveen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven we een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U leest hier over IKC Rheezerveen en CBS Rheezerveen. IKC staat voor Integraal Kind Centrum. Dat betekent kort gezegd dat we opvang, peuterspeelzaal en onderwijs onder 1 dak hebben en nauw samenwerken. CBS staat voor Christelijke Basis School; zo staat de onderwijspoot van ons IKC ingeschreven bij DUO en de inspectie. U leest vooral over ons onderwijs op deze site. Wilt u meer informatie over de opvang? Neem dan een kijkje op onze site www.ikcrheezerveen.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof
  • Samen
  • Eigenaarschap
  • Nieuwsgierig en veerkracht
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons IKC is een kleinschalig Integraal Kind Centrum met een gering aantal leerlingen. We vallen onder de stichting Chrono. Er is een meerjarenplan om het IKC gezond te houden. 

Als ouders contact opnemen om hun kind aan te melden gaan we altijd het gesprek aan, om een zo goed mogelijke start te realiseren. Wat heeft het kind nodig? Hoe kunnen we daar aan tegemoet komen? Is de basiszorg voldoende? Of is er extra zorg nodig? Samen met ouders werken we aan een goede start. Voor meer informatie over aanmelding en toelating kunt u op de website lezen onder 'Ouders -> uw kind aanmelden'. Zie www.ikcrheezerveen.nl  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
49
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om kinderen gezond gedrag te leren. Kinderen leren niet alleen door dingen te vertellen, maar ook door wat wij doen. Daarom vinden we het belangrijk om te laten zien dat we gezond eten en vragen we kinderen ook om gezonde dingen mee te nemen naar school voor de beide pauzes. 

Elke dag, behalve op woensdag en vrijdag, is er gelegenheid voor de leerlingen om tussen de middag op school te blijven. De kinderen eten tussen 12.15 en 12.30 uur en dat gebeurt onder toezicht van de leerkrachten. Wanneer de kinderen in de groepen 1 tot en met 4 op school blijven eten, zien we graag dat ze een theedoek meenemen voor op de tafel. Vanaf 12.30 tot 13.00 uur spelen de kinderen onder toezicht van een pedagogisch medewerkster en een geschoolde ouder buiten. Bij slecht weer wordt binnen gespeeld.

De pleinwachtouders hebben een vaste dag in de week, waarop ze toezicht houden op de kinderen. Zij krijgen een vrijwilligersvergoeding. 

De 2 pedagogisch medewerksters zorgen voor de doorgaande lijn: zij doorzien patronen doordat ze er 3 of 4 dagen in de week zijn en overleggen met de leerkrachten.  

In juni 2021 is er gestemd door ouders van ons IKC en het team over de schooltijden. Er is gekozen voor een Hoorns lesmodel. Dat betekent dat alle kinderen op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij zijn. Na met een overgangsfase te hebben gewerkt, zijn alle kinderen nu op woensdag en vrijdag om 12.30 vrij. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven