Christelijke Basisschool De Holtbanck

Arnhemseweg 30 6991 DP Rheden

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Holtbanck

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In vervanging van afwezige leerkrachten wordt als volgt voorzien:

1. externe vervanging: we zijn aangesloten bij een regionale vervangingspool: PON in Zutphen;

2. een collega met een parttime baan, neemt de groep over;

3. we verdelen de leerlingen van de zieke leerkracht over de andere groepen. Dit is voor één dag, in afwachting van een vervanger. Indien er meerdere leerkrachten ziek zijn, wordt secuur gekeken naar de opties; 

4. wanneer geen van de hierboven genoemde opties mogelijk is, moeten wij besluiten een groep naar huis te sturen. Dit gebeurt in overleg met het Bestuur van de school..

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor onze jongste leerlingen geldt: spelen = leren. Kleuters leren spelend! Daarom is er -naast vrij spel- veel tijd ingeruimd voor geleide spelactiviteiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De overige uren worden besteed aan:

- schrijven,

- techniek 

- burgerschap

- geestelijke stromingen

- sociale redzaamheid / verkeer

-bevordering gezond gedrag en

- pauze

Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de beschikbare onderwijstijd over de vakken. Daarnaast willen wij dat de kinderen zich volledig ontwikkelen, dus ook motorisch, creatief en sociaal-emotioneel.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Reguliere basisschool leerlingen

Moeilijk lerende kinderen

Kinderen met een lichte stoornis in het autismespectrum

Kinderen met lichte taal-spraakproblemen

Dyslectische kinderen

Hoogintelligente leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Kinderen met kenmerken van ASS krijgen in de komende jaren betere en een passende begeleiding op onze school.

De jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong worden beter gezien op onze school.

Aan kinderen met een verrijkingsbehoefte kan een passend leeraanbod gegeven worden.

Kinderen vanaf 10 jaar, met een hoogbegaafd profiel kunnen een passend leeraanbod krijgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven