Christelijke Basisschool De Holtbanck

Arnhemseweg 30 6991 DP Rheden

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Holtbanck

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In vervanging van afwezige leerkrachten wordt als volgt voorzien:

1. externe vervanging: we zijn aangesloten bij een regionale vervanginspool: de PON in Wehl;

2. een collega met een parttime baan, neemt de groep over;

3. de ib'er of de schooldirecteur nemen waar;

4. wanneer geen van de hierboven genoemde opties mogelijk is, moeten wij besluiten een groep naar huis te sturen.

Tot op heden hebben wij nog nooit een groep naar huis moeten sturen. Wij kunnen -gelet op het lerarentekort- echter niet garanderen dat dit nooit zal gebeuren. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor onze jongste leerlingen geldt: spelen = leren. Kleuters leren spelend! Daarom is er -naast vrij spel- veel tijd ingeruimd voor geleide spelactiviteiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De overige uren worden besteed aan:

- schrijven,

- techniek 

- burgerschap

- geestelijke stromingen

- sociale redzaamheid / verkeer

-bevordering gezond gedrag en

- pauze

Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de beschikbare onderwijstijd over de vakken. Daarnaast willen wij dat de kinderen zich volledig ontwikkelen, dus ook motorisch, creatief en sociaal-emotioneel.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Reguliere basisschool leerlingen

Moeilijk lerende kinderen

Kinderen met een lichte stoornis in het autismespectrum

Kinderen met lichte taal-spraakproblemen

Dyslectische kinderen

Hoogintelligente leerlingen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven