Christelijke Basisschool De Holtbanck

Arnhemseweg 30 6991 DP Rheden

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Holtbanck

In het kort

Toelichting van de school

WELKOM

Van harte welkom op De Holtbanck in Rheden! We zijn een integraal kindcentrum (IKC). Dat betekent dat alle kinderen van 0 tot 13 jaar van harte welkom zijn. We hebben voor iedereen een goede plek:

- voor de kinderen van 0 tot 4 jaar hebben we de kinderdagopvang onder de bezielende leiding van het Toverbos; Ze zijn niet alleen gevestigd in ons gebouw, maar we werken ook nauw met ze samen;

- voor de kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar hebben we vier ochtenden een peuterspeelgroep van BOEIenD; dit is een zusterorganisatie van de school, waardoor we een doorlopende leerlijn kunnen garanderen naar groep 1 toe;

- voor kinderen van 4 tot 13 jaar hebben we de basisschool.

We hopen u met de info een goed beeld te geven van onze school. 

Loop gerust binnen op de Arnhemseweg 30 in Rheden om de school en de sfeer te zien, te voelen en te beleven.

Henk van de Kaa,

schooldirecteur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Protestants-christelijk
  • Leren zichtbaar maken
  • Techniek en cultuur
  • Veel buitenspeelruimte
  • Jezelf mogen zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De gemeente Rheden is onderhevig aan vergrijzing. Dankzij de nieuwbouw in Rheden, Grinthuizen, vindt er een verjonging plaats. Dit betekent voor onze school dat het leerlingenaantal nu aan het stabiliseren is. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Holtbanck in Rheden is een laagdrempelige school, waar u -ook zonder afspraak- altijd mag aanbellen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven