De Rheder Enk

Willem Barentszstraat 1 6991 BA Rheden

obs Rheder Enk is onderdeel van het Kindcentrum 'de Kroeseboom'.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom U heeft ons gevonden!

Allereerst heten wij u van harte welkom op deze website. De Rheder Enk is een openbare basisschool in het hart van het dorp Rheden. Wij maken deel uit van Scholengroep Veluwezoom, stichting voor openbaar onderwijs in Rheden en Rozendaal. Als openbare school vinden we het belangrijk dat alle kinderen samen werken, spelen en leren. Dit ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergronden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • PBS
  • 21ste eeuwse vaardigheden
  • Talenten
  • Samenwerken
  • Duurzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Rheder Enk mag zich de laatste jaren verheugen op een toename van het aantal leerlingen. Dit is vooral merkbaar in de kleutergroepen. Mede hierdoor hebben wij besloten om hier drie groepen van te maken. Ook de groepen 3 tot en met 8 willen wij niet te groot laten worden. Mochten deze groepen toch boven de 30 leerlingen komen dan zijn extra handen in de klas nodig.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

U bent altijd welkom! 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven