Basisschool Meander

Sint Jozefweg 28 5953 JN Reuver

Schoolfoto van Basisschool Meander

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van basisschool (BS) Meander, een brede school die in het gebouw Multi Functioneel Centrum (MFC) Meander is gehuisvest. Naast onze basisschool zijn Kindercentrum en speel-leergroepen van ’t Rovertje en de JGZ, jeugdgezondheidszorg (GGD) een onderdeel van MFC Meander. Samen streven we een optimale ontwikkeling voor ieder kind na. Door de intensieve samenwerking kunnen we een doorgaande lijn bewerkstelligen. Vanaf de geboorte bezoekt uw kind MFC Meander met regelmaat. Het begint bij het consultatiebureau, vervolgens de speel-leergroep en/of het kinderdagverblijf en vanaf het 4e jaar kan uw kind onze basisschool bezoeken.

Basisschool Meander is een school waar ontmoeten centraal staat. Onze missie luidt immers: ‘met plezier ontmoeten, groeien en ontwikkelen’. Het is fijn om te zien dat kinderen iedere dag weer graag naar school komen. Ze ontmoeten andere kinderen en ze ontmoeten leerkrachten die hen begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Deze professionele ontmoetingen geven een kind de kans zich te ontwikkelen. Aangezien ieder kind uniek is, zal dit ontwikkelproces niet voor ieder kind hetzelfde zijn. We vinden het van groot belang dat een kind graag naar school komt. Het zoeken naar een goede balans is soms lastig. We willen dat een kind optimaal leert, ook willen we dat een kind plezier beleeft aan het leren aangezien dit het beste resultaat oplevert. In dit proces heeft de leerkracht een belangrijke taak. Steeds weer zal de leerkracht goed moeten kijken naar een kind om van daaruit te bekijken wat een goede volgende stap is. Kortom, de ontwikkelingen binnen het onderwijs bieden veel kansen voor kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Worden wie je bent
  • Motiverende mensen
  • Inspirerende leeromgeving
  • Betekenisvol en doelgericht
  • Samen - Leren - Werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
260
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven