Mariaschool

Brinkstraat 18 7667 PS Reutum

Schoolfoto van Mariaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Mariaschool is een veilige plek waar ontmoeten, zichzelf mogen zijn en zich gezien voelen centraal staan.  Waar kinderen passend onderwijsaanbod krijgen, dat aansluit bij wat nodig is in hun eigen ontwikkeling en waar kinderen leren vanuit een onderzoekende en samenwerkende houding. 

Onze leerkrachten werken vanuit passie, betrokkenheid en werken samen met de leerlingen aan hun leerdoelen. We leren van en met elkaar en staan open voor vernieuwing en innovaties.

Onze ouders zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun kind, worden goed geïnformeerd en zijn welkom om mee te denken, te ondersteunen en het dialoog met ons aan te gaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteitsgericht
  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Ontwikkelingsgericht
  • Samenwerkingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Mariaschool staat midden in het dorp en wordt bezocht door 113 leerlingen. We houden de komende jaren rekening met terugloop in leerlingenaantal van de school naar ongeveer 100 leerlingen. De terugloop van leerlingenaantal wordt veroorzaakt door krimp in gemeente Tubbergen.

Op de Mariaschool zitten kinderen in leerstofjaarklassen. De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij technisch en begrijpend lezen wordt het klassenverband doorbroken. Kinderen kunnen dan elders op eigen niveau lezen. Voor andere vakken geldt dat kinderen op eigen niveau in de groep de lessen volgen. 

De schoolgrootte maakt dat er gewerkt wordt met combinatiegroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school kent sinds 1 januari 2015 een continurooster. In de lunchpauze genieten de leerlingen van hun lunch in de klas met de leerkracht. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We maken deel uit van TOF Onderwijs, een schoolbestuur waaronder 9 scholen gerekend worden. Gezamenlijk hebben we regelgeving vastgesteld met betrekking tot de veiligheid op onze scholen.

Terug naar boven