Mariaschool

Brinkstraat 18 7667 PS Reutum

  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders of belangstellenden,

Fijn dat U ook onze bijdrage op de site van 'Scholen op de kaart' even bezoekt.

De Mariaschool is een veilige plek waar betrokken mensen elkaar ontmoeten en zichzelf mogen zijn en waar kinderen de waarde van hun bestaan kunnen ontdekken. Onze slogan: Zorg dat meester, juf en kind het een fijne schooldag vindt. 

Veel plezier bij het zoeken naar de juiste school voor Uw kind of gewoon omdat U nieuwsgierig bent naar de gang van zaken op onze Mariaschool.

Mevr. M. Verwij

directeur Mariaschool


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteitsgericht
  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Ontwikkelingsgericht
  • Samenwerkingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Mariaschool staat midden in het dorp en wordt bezocht door 115 leerlingen. We houden de komende jaren rekening met terugloop in leerlingenaantal van de school naar ongeveer 100 leerlingen. De terugloop van leerlingenaantal wordt veroorzaakt door krimp in gemeente Tubbergen.

Weergave

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school kent sinds 1 januari 2015 een continurooster met een vrije middag en voor de overige dagen eindtijden van 14.30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

We maken deel uit van TOF onderwijs, een schoolbestuur waaronder 10 scholen gerekend worden. Gezamenlijk hebben we regelgeving vastgesteld met betrekking tot de veiligheid op onze scholen.

Terug naar boven