Basisschool De Leilinde

Groeneweg 27 5541 AG Reusel

  • De circusdirecteur buigt samen met de artiesten voor het applaus.
  • Kinderen maken een tekening naar aanleiding van het thema "circus".
  • Kinderen geven een eigen circusvoorstelling

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school "de Leilinde". De gegevens zijn afkomstig van de school, DUO en de Inspectie.

Basisschool "de Leilinde" is een Brede School met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang. Natuurlijk beschikt de school over tussenschoolse opvang. Er is ook een intensieve samenwerking met zorg- en welzijninstellingen zoals GGD en Zuidzorg.

Het team nodigt u graag uit voor een nadere kennismaking door een persoonlijk gesprek en een rondleiding door de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leerlingen tot wereldburgers
  • Talentontwikkeling stimuleren
  • Ruimte voor eigen leerproces
  • Team in verbondenheid
  • Partnerschap ouders-school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
290
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het contact met ouders vinden we belangrijk en dat is herkenbaar in onze opzet van spreekuren.

We gaan uit van 15 minuten spreekuurtijd.Een ander belangrijk uitgangspunt is dat we ouders, na elke groepsplanperiode van 10 weken, een contactmoment aanbieden.

Het schooljaar start met een welkomstgesprek met ieder kind, vanaf groep 2, de ouders van het kind en de leerkracht.Er zijn twee individuele oudergesprekken per schooljaar gepland en twee gezamenlijke (met kind en ouders) ouderavonden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven