Christelijke Basisschool de Borgwal

De Hokhorst 2 3927 GX Renswoude

  • Duidelijke entree met een mooie atletiekbaan voor de school.
  • Open en gastvrij.
  • Veel mogelijkheden tot spelen en ontdekken.
  • Uitdagende speeltoestellen.
  • Het oude kunstwerk is behouden gebleven in een mooie nieuwbouwwijk.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Om tot een zo goed mogelijk passend onderwijs te bieden aan onze leerlingen, kiezen wij bewust zoveel mogelijk voor leerstofjaarklassen. Dit zorgt ons inziens het beste voor geborgenheid in de groep, veel betrokkenheid op elkaar, terwijl er binnen de groep op verschillende niveaus (meestal 5 niveaus) les gegeven wordt, wat zorgt voor kwaliteit.

Ons schoolgebouw heeft grote lokalen (minimaal 65 m2). In de lokalen van groep 1 en 2 is een  speelverdieping geplaatst waar verschillende hoeken in gebruikt worden. In de hogere groepen is er een ‘basis’lokaal, waar klassikaal les gegeven kan worden. Daarnaast is een gedeelte in het lokaal dat gebruikt kan worden om extra hulp te bieden of waar leerlingen zelfstandig kunnen werken of kunnen overleggen. De akoestiek in de lokalen is zodanig, dat leerlingen qua geluid minimaal last van elkaar hebben en dat de leerkracht bij klassikale instructie goed te verstaan is.  

Onze visie is, dat het leren omgaan met elkaar binnen de eigen groep het beste geleerd wordt. Daarom gaan we ervan uit dat er zoveel mogelijk in het klaslokaal gebeurt. Dit betekent dat onderlinge samenwerking heel belangrijk is, binnen de setting van de groep. Dit alles onder begeleiding van een professionele leerkracht.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven