Christelijke Basisschool de Borgwal

De Hokhorst 2 3927 GX Renswoude

  • Duidelijke entree met een mooie atletiekbaan voor de school.
  • Open en gastvrij.
  • Veel mogelijkheden tot spelen en ontdekken.
  • Uitdagende speeltoestellen.
  • Het oude kunstwerk is behouden gebleven in een mooie nieuwbouwwijk.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij CBS De Borgwal. Op deze plek vindt u verschillende informatie over CBS De Borgwal. Dit gebeurt aan de hand van verschillende getallen en onze visie hierop. Echter....

Wilt u echt weten hoe onze school werkt, komt u dan vooral langs bij onze school om vrijblijvend een rondleiding te krijgen en informatie te ontvangen.  

Veel plezier met het bekijken van alle informatie.... Wij zijn trots op onze school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde:
  • Inspriratie
  • Betrokkenheid
  • Kwaliteit
  • Geborgenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We kiezen als school voor traditionele tijden (middagpauze), omdat we het belangrijk vinden dat leerkrachten uitgerust en daardoor geïnspireerd voor de groep staan. Dit zorgt voor meer kwaliteit in het lesgeven aan de leerlingen. Wel is de middag veel korter dan de ochtend, omdat in de middag de concentratie minder lang vol te houden is voor veel leerlingen.

Omdat we ook voor kwaliteit kiezen wat betreft de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang, zijn we de samenwerking aangegaan met Het Borghonk (www.hetborghonk.nl). Ook de opvang in vakanties en vrije dagen is bij deze organisatie te organiseren.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven