Prinses Beatrixschool

Reijmerweg 92 6871 HG Renkum

  • Schoolfoto van Prinses Beatrixschool
  • Schoolfoto van Prinses Beatrixschool
  • Schoolfoto van Prinses Beatrixschool
  • Schoolfoto van Prinses Beatrixschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Samen
  • Betekenisvol
  • Trots
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Naar verwachting zal het leerlingenaantal de komende jaren stabiel tot licht stijgend zijn. Op de laatste teldatum noteerde de school 202 leerlingen. De school is in trek bij ouders uit het gehele dorp. Ons voedingsgebied is de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Veel oud-leerlingen van de school kiezen voor de Beatrix. Dit geeft aan dat er vertrouwen is in het onderwijs en de sfeer op de school. De ouders hechten belang aan de missie van de school te weten: kwaliteit en sfeer. Er wordt op een leuke manier hard gewerkt in een veilige, vertrouwde omgeving. Een licht groeiende school in een tijd van leerlingenkrimp is iets om trots op te zijn, maar ook om met zorg mee om te gaan. Want een stabiele, degelijke school met liefde en aandacht voor de leerlingen willen we ook in de toekomst blijven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven