Airborneschool

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum

Schoolfoto van Airborneschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Inleiding

Wij zien dat het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs steeds vaker een probleem is. Ook binnen onze school is het voorgekomen dat er bij plotselinge ziekte van een leerkracht geen invaller beschikbaar was

Inzetten van inval-leerkrachten

Als een leerkracht ziek is, dan probeert de schoolleiding als eerst een invalleerkracht te vinden. Hier zijn 2 mogelijkheden voor:

Mogelijkheden inzetten van inval-leerkrachten Bij ziekte van een leerkracht kan de school een invaller boeken via IPPON personeelsdiensten.           

Inzetten van een leerkracht vanuit het vaste personeelsbestand door compensatieverlof, taakrealisatie of andere taakuren (laten uitbetalen of ruilen/intern schuiven) in overleg.   


Inzet ambulant personeel. Er zijn bestaande afspraken over het inzetten van ambulant personeel. Deze zijn vastgelegd in het zgn. Protocol Voorkoming Lesuitval.

Hoe te handelen als er geen invaller is 

Het verdelen van de groep over andere groepen Als er geen invalleerkracht beschikbaar is, dan kan de schoolleiding ervoor kiezen om de groep op te delen over de andere groepen. De schoolleiding draagt er zorg voor dat jaarlijks met het team wordt vastgesteld hoe groepen binnen de school worden verdeeld in geval van ziekte waarbij geen vervanging voorhanden is.  Ook zorgen de leerkrachten ervoor dat voor het weekend de weektaak voor de nieuwe week klaarligt of klaarstaat in ClassRoom, zodat elke groep op maandag in ieder geval een weektaak heeft. Elke groep volgt gewoon zijn eigen dagprogramma, de toegevoegde kinderen passen zich zoveel mogelijk aan dat programma aan. (gym, zelfstandig werken, wereldoriëntatie etc.). Het verdelen van een groep gebeurt alleen als er maar 1 vaste leerkracht van die dag afwezig is. Als er 2 of meer vaste leerkrachten (d.w.z. leerkrachten die in de formatie staan) die dag afwezig zijn, wordt een groep niet verdeeld. Dit geeft te veel onrust voor de kinderen van de andere groepen, er moeten te veel kinderen verdeeld worden en de belasting voor de leerkracht wordt te hoog

Vrij geven Als bovengenoemde oplossingen niet toereikend zijn, dan kan de schoolleiding beslissen om de groep vrij te geven. In het protocol staat beschreven welke punten dan worden gevolgd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven