Basisschool De Regenboog

Greidweide 1 2811 JK Reeuwijk

  • Talenten worden ontwikkeld, uitdagingen worden aangegaan en ieder kind kan zichzelf zijn.
  • Leren speelt zich niet alleen in het klaslokaal af. Buiten valt er heel veel te ontdekken!
  • Samen weet je meer en samen kom je verder.
  • Techniekles op de Goudse Waarden
  • Na onderzoek je bevindingen presenteren.

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2020 is een ouderenquête uitgezet. Door de plotselinge sluiting van de scholen vanwege de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande druk op ouders om thuisonderwijs te organiseren, is de response op de enquête wellicht lager dan die normaal zou zijn. Nu is de ouderenquête door 56 van de 147 gezinnen ingevuld. Dat is een response van 38%. Statistisch gezien is een response van tussen de 34 en 50% 'voldoende' om een representatief beeld te vormen.

Op een schaal van 0-4 scoort de school gemiddeld een 3,52. Daarmee scoort de school 'goed'!

We zijn bijzonder trots op opmerkingen uit de enquête als:
-  Soms zijn het ook de kleine dingen die het doen. Ontvangst door Nel, koffiemomentjes voor vakantie, nieuwjaar etc. Alle leerkrachten
   inclusief ondersteuners kennen zo'n beetje alle leerlingen bij naam.
-  Het is heerlijke sociale school.
-  Ik kan niets anders dan mijn lof uiten voor de wijze waarop voor onze dochter (enkelvoudig dyslectisch) maatwerk wordt geboden.
-  Wij vinden het super hoe jullie als team elkaars groep opvangen bij ziekte!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven