Basisschool De Regenboog

Greidweide 1 2811 JK Reeuwijk

 • Talenten worden ontwikkeld, uitdagingen worden aangegaan en ieder kind kan zichzelf zijn.
 • Leren speelt zich niet alleen in het klaslokaal af. Buiten valt er heel veel te ontdekken!
 • Samen weet je meer en samen kom je verder.
 • Techniekles op de Goudse Waarden
 • Na onderzoek je bevindingen presenteren.

In het kort

Toelichting van de school

‘Ontdek alle kleuren in jezelf’

Op onze open christelijke school wordt elk kind écht gezien. In een ontspannen en positieve sfeer zorgen wij ervoor dat elk kind de juiste aandacht krijgt. Ook kinderen die extra begeleiding of juist extra uitdaging nodig hebben. Talenten worden ontwikkeld, uitdagingen worden aangegaan en ieder kind kan zichzelf zijn. Samen met ons team van enthousiaste leerkrachten creëren we, in ons moderne schoolgebouw, een stevige basis voor een kleurrijke toekomst. 

Ouders noemen in de ouderenquête (afgenomen voorjaar 2020):

 • fijne sfeer, korte lijntjes,
 • aandacht voor het individu, oprechte betrokkenheid en open minded,
 • een zeer veilige omgeving voor een kind om te kunnen groeien, ontwikkelen en te leren en om mooie vriendschappen te kunnen sluiten,
 • goede school met fijne leerkrachten/directeur. Staat open voor feedback/ideeën. Gaat moeilijke dingen niet uit de weg, positief en
 • gezellige, overzichtelijke, goed georganiseerde school waar een positieve sfeer hangt onder leerkrachten en ouders. Aandacht voor de open christelijke identiteit in het onderwijs en de christelijke waarden en normen in de praktijk. Betrokkenheid op de leerlingen is groot, leerkrachten en directeur kennen de leerlingen. Gewoon een hele fijne school waar je je thuis voelt.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Talentontwikkeling
 • Veilige sfeer
 • Wereldburgers
 • Samen sterk
 • Vieren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren gestegen van zo'n 170 naar rond de 200 leerlingen. Door nieuwbouw in Reeuwijk-Brug en de goede naam van de school verwachten we dat dit leerlingenaantal de komende jaren stabiel zal blijven. Er is nog ruimte om licht te groeien.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Regenboog vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft D4W, de stichting waar wij onderdeel van zijn, een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ opgesteld. Het beleidsplan, inclusief de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld, is weergegeven in een interactieve PDF. Door te klikken op de pictogrammen in de infographic komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken met betrekking tot Sociale Veiligheid binnen D4W en onze school. 

Terug naar boven