Basisschool De Regenboog

Greidweide 1 2811 JK Reeuwijk

 • Talent mag er zijn, in allerlei vormen, maten en kleuren!
 • Leren speelt zich niet alleen in het klaslokaal af. Buiten valt er heel veel te ontdekken!
 • Samen weet je meer en samen kom je verder.
 • Techniekles op de Goudse Waarden
 • Na onderzoek je bevindingen presenteren.

In het kort

Toelichting van de school

Op De Regenboog mag talent er zijn,
in allerlei vormen, maten en kleuren.

Onze school is een moderne, open christelijke basisschool. We hebben oog voor de totale ontwikkeling van kinderen, zowel cognitief als sociaal emotioneel of een kind nu goed of minder goed kan meekomen: iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op De Regenboog.

Ouders noemen in de ouderenquête (afgenomen voorjaar 2020):

 • fijne sfeer, korte lijntjes,
 • aandacht voor het individu, oprechte betrokkenheid en open minded,
 • een zeer veilige omgeving voor een kind om te kunnen groeien, ontwikkelen en te leren en om mooie vriendschappen te kunnen sluiten,
 • goede school met fijne leerkrachten/directeur. Staat open voor feedback/ideeën. Gaat moeilijke dingen niet uit de weg, positief en
 • gezellige, overzichtelijke, goed georganiseerde school waar een positieve sfeer hangt onder leerkrachten en ouders. Aandacht voor de open christelijke identiteit in het onderwijs en de christelijke waarden en normen in de praktijk. Betrokkenheid op de leerlingen is groot, leerkrachten en directeur kennen de leerlingen. Gewoon een hele fijne school waar je je thuis voelt.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Talentontwikkeling
 • Veilige sfeer
 • Wereldburgers
 • Samen sterk
 • Vieren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren gestegen van zo'n 170 naar rond de 200 leerlingen. Door nieuwbouw in Reeuwijk-Brug en de goede naam van de school verwachten we dat dit leerlingenaantal de komende jaren stabiel zal blijven of nog iets zal groeien.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voorschoolse opvang wordt geregeld door Koko Kinderopvang, waar uw kind vanaf 7.00 uur welkom is. Als u dat wilt, kan er voor  een ontbijt gezorgd worden.
De tussenschoolse opvang wordt geregeld door onze TSO-coördinator met behulp van overblijfouders.
De naschoolse opvang wordt geregeld door Koko Kinderopvang en is tot 18.30 uur geopend.
Alle vormen van opvang worden binnen het gebouw, waarin De Regenboog gehuisvest is, gerealiseerd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Regenboog vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft D4W, de stichting waar wij onderdeel van zijn, een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ opgesteld. Het beleidsplan, inclusief de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld, is weergegeven in een interactieve PDF. Door te klikken op de pictogrammen in de infographic komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken met betrekking tot Sociale Veiligheid binnen D4W en onze school. 

Terug naar boven