Basisschool De Kreek'l

Monseigneur Suijsstraat 6 5375 AG Reek

Schoolfoto van Basisschool De Kreek'l

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Kreekā€™l in Reek, een dorp met ongeveer 1750 inwoners, ligt in een groenrijke omgeving. Rondom de royale speelplaats ligt een mooie tuin, die weer grenst aan het hertenpark. De onlangs inpandig verbouwde school heeft volop ruimte. De school heeft ongeveer 150 leerlingen, die verdeeld zijn over 7 groepen. Het schoolteam bestaat uit 12 leerkrachten.

Uitgangspunten

Vanaf groep 1 is het onderwijs erop gericht de zelfstandigheid van de leerlingen te bevorderen.De kinderen werken met week- en dagtaken.We stemmen het onderwijs af op de mogelijkheden en behoeften van elk kind, om als persoon geaccepteerd en gewaardeerd te worden, te voelen dat je er toe doet; om als persoon te ervaren dat je iets kunt, dat dingen lukken;en om de vrijheid te krijgen zaken zelfstandig te kunnen uitvoeren. Onze school vindt dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen in een omgeving waarin men respect heeft voor elkaar. De sfeer, de manier van omgaan met elkaar, het respect voor alle betrokkenen, de uitstraling van de school, het accepteren van verschillen tussen leerlingen zijn factoren die het pedagogisch klimaat bepalen.

Doel

De leerlingen ontwikkelen zich zo optimaal mogelijk, gaan de hele dag zelfstandig aan het werk, werken zo veel mogelijk samen, leren plannen en nemen eigen verantwoordelijkheid.

Ouders en school

We streven naar een goed en regelmatig contact met de ouders. Het contact bestaat uit informatie-, inloop- en ouderavonden; meegeven van werkjes en schriften van de leerlingen; allerlei werkgroepen voor hand- en spandiensten; maandkalender; medezeggenschapsraad; resonansgroep; en oudervereniging. Ouders zijn altijd welkom. De hulp van ouders bij het onderwijs is onontbeerlijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven