Trije Doarpen Skoalle

Master-Gorterstrjitte 9 9008 TB Reduzum

Schoolfoto van Trije Doarpen Skoalle

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In februari 2023 hebben de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een leerlingtevredenheidslijst ingevuld. Het resultaat laat zien dat het merendeel van de leerlingen zich veilig voelt op school. De school krijgt van de leerlingen het rapportcijfer: 7,7. Zie voor meer informatie het volledige rapport.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In februari 2023 hebben de ouders en verzorgers een tevredenheidslijst ingevuld. De school krijgt van de ouders en verzorgers het rapportcijfer: 7,1. Zie voor meer informatie het volledige rapport.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven