Trije Doarpen Skoalle

Master-Gorterstrjitte 9 9008 TB Reduzum

Schoolfoto van Trije Doarpen Skoalle

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van de Trije Doarpenskoalle gevestigd in Reduzum.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Drietalige school
 • Handelingsgericht werken
 • Ipads en chromebooks
 • Respect voor elkaar
 • Goede sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanuit de dorpen Reduzum, Friens en Idaerd bezoeken leerlingen onze school. Het leerlingenaantal schommelt tussen de 115-130 leerlingen. In het schooljaar 2020-2021 starten we met 115 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf januari 2015 hanteren wij het vijf gelijke dagen model. Dat houdt in dat alle groepen van 8.15-14.00 op school zijn. De groepsleerkracht eet met de groep en daarna hebben de leerlingen tijd om (onder toezicht) te spelen. Bij de groepen 1 en 2 is hierbij ondersteuning van een pedagogisch medewerker/onderwijsassistent/stagiaire/ouder. 

De lunch                                                               

Bij het nuttigen van de lunch hanteren we de volgende omgangsvormen:

 • gelegenheid om handen te wassen 
 • gelegenheid voor een moment van stilte voor het eten
 • iedereen begint op hetzelfde moment met eten en drinken                                                   
 • blijven zitten onder het eten en drinken                    
 • netjes opruimen als je klaar bent                                                                              
 • overgebleven eten en drinken gaan weer mee naar huis .  

De middagpauze                                              

Na de lunch wordt er gedurende 30 minuten gespeeld. Dit spelen gebeurt zoveel mogelijk buiten op het schoolplein. Bij slecht weer mogen de leerlingen binnen blijven. Elke groep heeft speelgoed en gezelschapsspelletjes om zich ook dan goed te kunnen vermaken.  Tijdens de middagpauze van de leerlingen zijn er, net als tijdens de ochtendpauze, altijd pleinwachten die toezicht houden op het plein of in de school als het slecht weer is. Deze pleinwacht wordt gevormd door leerkrachten, ondersteund door leerlingen van groep 8.  

Medicatie of aangepaste voeding bij kinderen

Er zijn leerlingen die tijdens de lesdag medicijnen nodig hebben of aangepast eten/drinken moeten hebben. De verantwoordelijkheid voor het toedienen van medicijnen ligt bij de ouders. Als school gebruiken wij het protocol van de GGD Fryslân voor medicijn gebruik bij leerlingen (op school in te zien).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven