Openbare Basisschool 't Ravelijn

Stationssingel 7 5371 BB Ravenstein

  • Jong en oud spelen samen op 't Ravelijnfestijn.
  • We hechten veel waarde aan een rijke leeromgeving: zowel binnen de school als in de omgeving. Leren kun je overal!

In het kort

Toelichting van de school

Op 't Ravelijn zijn alle kinderen welkom ongeacht hun achtergrond, geloof of nationaliteit. We accepteren, respecteren en waarderen de verschillen tussen mensen. We gaan ervan uit dat elk kind wil leren en dat dat het beste gebeurt in een warme, veilige omgeving waarin ze leren voor zichzelf op te komen en daarbij anderen in hun waarde te laten. We vinden gelijkwaardigheid, samenwerking en communicatie de pijlers van ons onderwijs. We vinden deze terug in onze vijf kernwaarden betrokkenheid, verantwoordelijkheid, ontwikkeling, samen en uniek.
Ieder kind is uniek en dat is maar goed ook!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven