Openbare Basisschool 't Ravelijn

Stationssingel 7 5371 BB Ravenstein

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Ravelijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Ravelijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Ravelijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Ravelijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Ravelijn

In het kort

Toelichting van de school

Op 't Ravelijn zijn alle kinderen welkom ongeacht hun achtergrond, geloof of nationaliteit. We accepteren, respecteren en waarderen de verschillen tussen mensen. We gaan er van uit dat elk kind wil leren en dat dat het beste gebeurt in een warme, veilige omgeving waarin ze leren voor zichzelf op te komen en daarbij anderen in hun waarde te laten. We vinden gelijkwaardigheid, samenwerking en communicatie de pijlers van ons onderwijs. We vinden deze terug in onze vijf kernwaarden betrokkenheid, verantwoordelijkheid, ontwikkeling, samen en uniek.
Ieder kind is uniek en dat is maar goed ook!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2013-2014 zijn er 26 nieuwe leerlingen aangemeld op OBS 't Ravelijn.

20 kinderen hiervan worden in schooljaar 2013-2014 vier jaar.

6 kinderen zijn afkomstig van een andere basisschool.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven