SWS Noorderlicht

Meijmaweg 9 A 9955 VC Rasquert

  • Schoolfoto van SWS Noorderlicht
  • Schoolfoto van SWS Noorderlicht
  • Schoolfoto van SWS Noorderlicht
  • Schoolfoto van SWS Noorderlicht
  • Schoolfoto van SWS Noorderlicht

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,

Fijn dat u een kijkje komt nemen op het schoolvenster van de Ichthus in Rasquert. Graag voorzien wij u van uitgebreide informatie over onze school, daarom verwijzen we u naar onze website www.ichthus.vcpong.nl. Op deze website staat de meest recente informatie, de nieuwste foto's en op welke wijze u contact op kunt nemen met de school.

Graag tot ziens!

Het team CDBS Ichthus 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open Christelijk
  • Dalton school
  • Vreedzame School
  • Eigenheid, Inspireren
  • Balans, Stralen, Verbinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school biedt onderwijs aan kinderen van vier tot ongeveer twaalf jaar. Leerlingen uit Baflo, Rasquert en omringende dorpen bezoeken onze school. De regio kent krimp. Het aantal leerlingen loopt langzamerhand terug. De Ichthus houdt deze ontwikkelingen in de gaten. We oriënteren ons op een mogelijke samenwerkingsschool, met OBS Noordewier, onze buurschool in de Marciaborg. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen, ouders en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.

Onze streefdoelen:
1.       De school ziet er verzorgd uit.
2.       De school is een veilige school.
3.       Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om.
4.       Ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief.
5.       De school organiseert jaarlijks twee ouderavonden en drie koffieochtenden.
6.       Ouders participeren bij diverse activiteiten.
7.       De school heeft een open karakter voor iedereen die binnenkomt.

Terug naar boven