openbare basisschool Noordewier

Meijmaweg 9 a 9955 VC Rasquert

  • Schoolfoto van openbare basisschool Noordewier
  • Schoolfoto van openbare basisschool Noordewier
  • Schoolfoto van openbare basisschool Noordewier
  • Schoolfoto van openbare basisschool Noordewier

In het kort

Toelichting van de school

Obs Noordewier is ontstaan uit de fusie van de Mathenesse te Rasquert en De Holm te den Andel. De school ligt aan de rand van het dorp Rasquert, vrij  ver van de openbare weg, met een prachtig uitzicht op de omringende akkers. Rondom de school is er veel speelruimte voor de leerlingen. De kleuters hebben een eigen ingang en een eigen kleuterplein. Het gebouw is ruim; vijf lokalen, een gemeenschapsruimte, werkhoekjes op de gang, een gymlokaal en een lokaal voor de voor- en naschoolse opvang. Augustus 2018 betrekken we een nieuw gebouw, samen met de cbs Ichthus en Kids2B (naschoolse opvang en peuterzaal).

We bieden een plezierige leerplek met aandacht voor het individuele kind, op het  gebied van de verstandelijke, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De Noordewier staat voor onderwijs, dat zorgt voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. We richten ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. De schoolse vakken beheersen is één doel. Maar met ons onderwijs beogen we veel meer. We willen als school ook graag een leefgemeenschap zijn waar kinderen  hun zelfvertrouwen vergroten, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen en positief gedrag aanleren. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • KiVa-school
  • DaVinci- wereldoriëntatie
  • Kunst, Cultuur /Galerie d'Holm
  • Continurooster & Kinderraad
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school wordt bezocht door ongeveer 95 leerlingen. In het schooljaar 2016-2017 werken we met vijf (combinatie)groepen; groep 1,2, groep 3,4, groep 5, groep 6 en groep 7,8. De leerlingen komen uit Baflo (69%),  Den Andel (17%), Rasquert (7%), Tinallinge (5%) en Warffum (2%). Er zitten voornamelijk leerlingen van Nederlandse afkomst op onze school, één leerling komt uit Servië. Met ons onderwijs sluiten we aan bij de onderwijsbehoeftes van de kinderen, daarom hebben wij ook de leerstijlen geïnventariseerd, dit levert de volgende indeling op:

Doener- 35%,            Dromer- 32%,           Beslisser - 7%,        Denker-  26%. De leerlingen gaan goed met elkaar en de volwassenen om. Ze doen goed hun best op school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vervroegde inloop

Kinderen kunnen vanaf half acht op school worden opgevangen. U kunt uw kind(eren) hiervoor aanmelden op school.

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang wordt verzorgd door Kids2B.nl. Zowel de vervroegde inloop als de naschoolse opvang vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in onze school. Uiteraard wordt ook gebruik gemaakt van het plein en de andere speelmogelijkheden van de school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de notitie "sociale veiligheid pedagogisch klimaat burgerschap en integratie" zijn alle onderdelen zoals: de meldcode, pestprotocol, school- en klassenregels etc. toegevoegd.

Terug naar boven