Basisschool Sint Theresia

Ransdalerstraat 62 6312 AJ Ransdaal

Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool St. Theresia, die een gemeenschap van scholen vormt met basisschool Ummer Clumme. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

U kunt ook onze website bezoeken www.basisscholenklimmenransdaal.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Samen
  • Groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als de meeste scholen in Nederland is het leerlingenaantal soms wisselend. De afgelopen 5 jaren waren voor onze school redelijk stabiel te noemen.

Voor meer informatie met betrekking tot het samenwerkingsverband: zie https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Voor meer informatie met betrekking tot aanmelding en toelating: zie onze website en de website van Innovo.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
89
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er is sprake van voorschoolse opvang in vorm van een inloopkwartier (08:15 tot 08:30). In verband met het continurooster lunchen de kinderen in de groep waarna speelkwartier onder toezicht van de leerkracht plaatsvindt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven