School Met De Bijbel

Kerkstraat 7 6668 AN Randwijk

Schoolfoto van School Met De Bijbel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school proberen we ons aanbod zo op onze kinderen af te stemmen, dat we zo weinig mogelijk kinderen verwijzen naar speciaal onderwijsscholen. Dit heeft gevolgen voor de gemiddelde leerresultaten. Wanneer we de Cito-gegevens over enkele jaren middelen, is er voor ons geen reden om ons hier zorgen over te maken; De kinderen halen over het algemeen de score die bij hen past, ook als ze meer aan kunnen.

Wel wordt telkens aan de hand van de Cito-uitslagen bezien of ons onderwijs aanpassingen nodig heeft, bijvoorbeeld in vervanging van methoden of versterking van de instructie bij bepaalde vakken.We geven veel aandacht aan de cognitieve(verstandelijke)ontwikkeling. Deze ontwikkeling komt vooral tot uiting in de Cito-score van kinderen. Een kind is echter geen optelsom van testgegevens. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling doet ertoe. Daarom hechten we ook grote waarde aan het ontwikkelen van deze vaardigheden.Opbrengstgericht leren is voor ons meer dan cognitief presteren!

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten geven ons belangrijke informatie op groeps- en individueel niveau. Op tijd signaleren en bijsturen kan achterstand voorkomen.. Met behulp van een overzicht analyseren we de toets uitslagen en ondernemen we eventueel actie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven