School Met De Bijbel

Kerkstraat 7 6668 AN Randwijk

Schoolfoto van School Met De Bijbel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een leerkracht zoekt school altijd eerst intern naar een vervanger. Als dit niet lukt doen we een beroep op juf/meester. Dit is een externe organisatie die leerkrachten levert met eenzelfde identiteit als waar de school voor staat. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Een dagindeling voor kleuters ziet er in grote lijnen als volgt uit:

? ontvangstgesprek;

? vertellen van een Bijbelse geschiedenis of het aanleren van een psalm of een lied;

? werk- en/of spelactiviteit;

? eten van een meegebracht tussendoortje;

? muziek of kringactiviteit;

? bewegingsactiviteit (binnen of buiten).

Na het middageten:

? bewegingsactiviteit (binnen of buiten);

? werk- en/of spelactiviteit;

? muziek- en/of kringactiviteit.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze ondersteuning staat in ons ondersteuningsprofiel beschreven.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

zie schoolgids

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven