RK Basisschool De Vonder

Bachplein 9 4941 AC Raamsdonksveer

Schoolfoto van RK Basisschool De Vonder

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool De Vonder! Een school waar elk kind telt!

Op De Vonder bieden we een vertrouwde omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk om ze een gedegen kennis mee te geven van de basisvakken lezen, rekenen en taal, naast kennis over de wereld om je heen. Er is aandacht voor waarden en normen, maar zeker ook ruimte voor eigenheid van kinderen.

Maakt het u nieuwsgierig? Lees dan door op onze website: www.devonder.nl

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de gegevens en resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwde omgeving
  • Elk kind telt!
  • Betrokkenheid
  • Rust, structuur, regelmaat
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is licht dalend, maar minder snel dan de prognose van de gemeente voor alle scholen in de kern Raamsdonksveer voorspelt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven