bs de Wilsdonck

Rembrandtlaan 7 4941 ZA Raamsdonksveer

Schoolfoto van bs de Wilsdonck

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Vragenlijst worden door leerlingen 1x per jaar ingevuld in de groepen 5 t/m 8. 

Daaruit kunnen we concluderen dat het wel goed zit met de sociale veiligheid en het welbevinden van de kinderen op de Wilsdonck

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst voor Ouders (Scholen Met Succes) is afgenomen in november en december 2019. De vragenlijst is gescoord door 84 van de 163 ouders. Het responspercentage was 52%. De ouders zijn gemiddeld genomen tevreden over de school.De ouders geven de Wilsdonck een gemiddeld rapportcijfer van 7.46. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,58.  Het geeft ons de bevestiging dat we de goede dingen doen. Uit de vragenlijst is af te lezen dat ouders de kinderen graag naar school zien gaan. De Wilsdonck scoort daar 96%, landelijk is dit 94%.

Ze zijn vooral tevreden over:

- Deskundigheid leerkracht

- Omgang leerkracht met leerlingen

-Mate waarin leerkracht naar ouders luisteren

Over hygiëne, netheid, sfeer, inrichting en uiterlijk van het gebouw waren ouders veruit het minst enthousiast.Dit alles hangt samen met het traject nieuwbouw waar we nu aan het begin van staan.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven