bs de Wilsdonck

Rembrandtlaan 7 4941 ZA Raamsdonksveer

Schoolfoto van bs de Wilsdonck

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij bs de Wilsdonck. Onze school is een basisschool met ongeveer 220 leerlingen. Een betrokken team probeert dagelijks de kinderen zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten komen in een omgeving waar rust, respect en veiligheid heerst. 

We zijn een katholieke school, maar respecteren wel iedereen met een andere levensvisie. We begeleiden de leerlingen in de eigen groep, maar we volgen de leerlingen ook door de gehele school heen met behulp van een leerlingvolgsysteem.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen is uniek
  • Verwondering
  • Geborgenheid
  • Eigenaarschap
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang voor en na schooltijd is mogelijk bij kdv Villa Fiesta van stichting Trema (0162 - 511046 ) gevestigd in het naastgelegen gebouw. Ook kdv  't Parapluutje en kdv Groei brengt en haalt kinderen van onze school op.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven