Openbare Basisschool De Radonkel

Burg Krijgsmangeerde 43 4942 AV Raamsdonksveer

  • De peuters en kleuters ontmoeten elkaar op het Peuterkleuterplein. Hier wordt vanuit thema's gewerkt.
  • De peuters en kleuters ontmoeten elkaar op het Peuterkleuterplein. Leren van en met elkaar. Hier wordt vanuit thema's gewerkt.
  • Spelend leren in een doelgerichte omgeving. Eerst samen en vervolgens zelfstandig aan de slag.
  • Een ruim en groen schoolplein waar alle kinderen van 0-12 jaar kunnen spelen en leren van en met elkaar.
  • De kinderen krijgen doelgerechte instructie van de leerkracht.

In het kort

Toelichting van de school

OBS de Radonkel is de enige openbare basisschool in Raamsdonksveer en in het nabijgelegen Geertruidenberg en Raamsdonk. Onze school kenmerkt zicht door een prettige en enthousiaste sfeer. Eigentijds onderwijs waarbij doelgericht wordt gewerkt in overzichtelijke groepen. We proberen uit ieder kind het allerbeste te halen. Op OBS de Radonkel is er oog voor het kind. Ons enthousiaste team zet zich dagelijks met veel plezier in op school. We streven samen naar kwaliteit op alle terreinen. Er wordt voortdurend gewerkt aan een fijn pedagogisch klimaat om daarbij het beste uit de kinderen te halen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Doelgericht
  • Pedagogisch

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
61
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven