Openbare Basisschool De Radonkel

Burg Krijgsmangeerde 43 4942 AV Raamsdonksveer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Radonkel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Radonkel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Radonkel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Radonkel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Radonkel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website van obs de Radonkel.

De Radonkel is een open school.
- Open naar de buitenwereld, met respect en waardering voor elkaar.
- Open naar het kind, dat het verdient dat onderwijs te krijgen dat bij hem of haar past.
- Open naar ouders, omdat ook zij zich thuis moeten voelenin de school, zodat zij met plezier kunnen deelnemen aan ouderparticipatie en door laagdrempeligheid vol belangstelling op de hoogte kunnen blijven van de vorderingen van hun kind(eren).

Mission statement: ieder kind mag schitteren
Want ieder kind is immers uniek

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokken
  • breed ontwikkelen
  • stimulerend
  • vertrouwen
  • breed ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is in de afgelopen drie jaar gedaald in het leerlingenaantal.
Om de school op de kaart te zetten heeft de directeur in overleg met team, medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag een verbeterplan opgesteld. In de wekelijkse Nieuwsbrieven van de school worden de ouders op de hoogte gehouden van de voortgang van het verbeterplan
Een van de prioriteiten is om de school weer duidelijk op de kaart te zetten.

In de afgelopen drie jaar is samenwerking uitgebouw met KDV 't Parapluutje. Naast kinderdagopvang en een peuterspeelzaal op school, verzorgt 't Parapluutje ook de voor-, tussen en naschoolse opvang.

Dit werpt zijn eerste vruchten af; er is sprake van een lichte stijging van het leerlingenaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerlingen uit groep 1-3 zijn eens in de 2 weken vrij.
Groep 4 eens in de 2 weken op vrijdagmiddag.

Zie daarvoor onze schoolkalender op onze website.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven