Basisschool De Hoge Waai

Kerkstraat 33 4944 XB Raamsdonk

  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Dit is het zesde schooljaar dat we via VenstersPO een tevredenheidsonderzoek uitzetten onder de leerlingen van groep 6,7 en 8.
Dit onderzoek bevat ook vragen over de sociale veiligheid.

Op deze website kunt u de resultaten zien van de leerlingen die ze in november 2023 hebben ingevuld. 

Het team van De Hoge Waai is erg tevreden over het resultaat. Onze leerlingen zijn tevreden (8,5) over de school. Met de leerlingen zijn we in gesprek over de diverse onderwerpen. 

Natuurlijk zien we altijd ruimte voor verbetering. Leerlingen voelen zich over het algemeen fijn in de klas. Ze voelen zich veilig en ervaren weinig tot geen pestgedrag. 

Evaluatiegesprek met de klas:
Over school en het lesgeven in de klas zijn de leerlingen erg tevreden. Ze begrijpen dat de juffen soms streng moeten zijn, omdat ze willen dat de leerlingen de uitleg goed volgen en begrijpen en dat ze dan niet moeten kletsen. Daarna krijgen ze namelijk een goede uitleg volgens de leerlingen. De sfeer vinden ze fijn, omdat naast het harde werken ook tijd voor een grapje is en leuke dingen. Ze herkennen het verschil tussen pesten en een keertje geklierd worden. Ze ervaren het als fijn als we samen met de klas een gesprek hebben over het welbevinden van onze klas als groep, maar ook van een individu. Ze zijn zich daarna meer bewust van hun eigen gedrag naar een ander kind, het effect op een ander en dat dat best impact kan hebben. Volgens de leerlingen maken deze gesprekken indruk en werkt dit ook positief voor de enkele leerling die soms buiten de groep valt. 

De resultaten worden ook binnen de mr besproken. 

Tevredenheid
8,5

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2018-2019 voeren we via de Vensters PO de ouderenquête af.

Aan de oudertevredenheidspeiling van 2021 hebben 41 ouders deelgenomen. Dat is helaas een te laag responsaantal voor een hoge betrouwbaarheid. Echter zijn we dankbaar dat die 41 ouders de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. 

De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders bs De Hoge Waai waarderen. We zijn trots op het resultaat. 

Omdat we willen blijven ontwikkelen gaan we met de ouders in gesprek tijdens de MR en OR vergaderingen. Via de nieuwsbrief communiceren we de resultaten van de enquête.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven