Basisschool De Hoge Waai

Kerkstraat 33 4944 XB Raamsdonk

  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van De Hoge Waai. De Hoge Waai is een katholieke school gelegen in het hart van Raamsdonk. De Hoge Waai is een eenpitter die valt onder het bestuur van: Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk.

Dit venster biedt u onder andere inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO. 

De Hoge Waai is trots op de beoordeelding GOED door de inspectie in september 2020.
Wij bieden gedifferentieerd onderwijs op een zeer hoog niveau. We hebben onze kinderen goed in beeld en kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Wij zeggen niet: wat kan een kind niet? Maar we zeggen: wat heeft het kind nodig om een volgende stap te kunnen maken? De beoordeling GOED is geldig t/m 2024.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bruisend
  • Zien
  • Samen
  • Geborgenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kracht van De Hoge Waai is de grootte van de school. Wij zijn met 185 kinderen (telling 1 okt '22) een kleine school te noemen. Het grote voordeel van een kleine school is dat iedereen elkaar kent. Alle teamleden kennen de kinderen en ook de kinderen kennen elkaar. De Hoge Waai heeft 8 groepen: twee kleutergroepen en van alle groepen 1 klas.  De klassengrootte ligt tussen de 16-25 kinderen. Door de relatief kleine groepen is er veel aandacht voor de individuele leerling. 

Vanaf 1 januari 2018 hebben we ook een eigen peutergroep: De Speelwaai, waar kinderen vanaf 2 jaar terecht kunnen om samen te spelen. 

Sinds schooljaar 2022-2023 zijn we ook gestart met een eigen VSO-BSO in ons schoolgebouw. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Hoge Waai wil een veilige school zijn. Een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren vaneen veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdendgedrag. Een school die kritisch naar zichzelf blijft kijken, en ervoor zorgt dat elk incident leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag. In een cultuur waarin zowel leerlingen als medewerkers aan het denken worden gezet over hun houding en handelen en waarin hier open over wordt gepraat. Daarom vinden we het belangrijk om al onze documenten, protocollen en acties bij elkaar te plaatsten in een sociaal veiligheidsplan. 

Terug naar boven