Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem

Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de waardering die de kinderen van onze school hebben gegeven! KC de Korenbloem wil blijven werken aan de continue verbetering van haar kwaliteit. Ieder jaar nemen we in de groepen 6 t/m 8 het leerlingtevredenheidsonderzoek af zodat we kunnen peilen hoe tevreden de kinderen zijn. De kinderen gaven ons de volgende cijfers:

Algemene tevredenheid: 8,2

Welbevinden: 7,9

Ervaring van veiligheid: 8,2

Aantasting van veiligheid: 9,2

Wij willen graag volhouden wat wij goed doen en aspecten die iets minder beoordeeld worden verbeteren. De belangrijkste conclusies en de voorgenomen acties zullen wij via onze nieuwsbrief op ons ouderportaal aan onze ouders terugkoppelen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de waardering die de ouder(s) en verzorger(s) van onze school hebben gegeven! KC de Korenbloem wil blijven werken aan de continue verbetering van haar kwaliteit. Eens in de vier jaar nemen wij een oudertevredenheidsonderzoek af zodat wij kunnen peilen hoe tevreden onze ouders zijn. Uit het oudertevredenheidsonderzoek 2022 kwam naar voren dat ouders ons een 8 geven en daar zijn wij enorm blij mee. Wij willen graag volhouden wat wij goed doen en aspecten die iets minder beoordeeld worden verbeteren. De belangrijkste conclusies en de voorgenomen acties zullen wij via onze nieuwsbrief op ons ouderportaal aan onze ouders terugkoppelen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven