Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem

Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de waardering die de ouder(s) en verzorger(s) van onze school hebben gegeven! KC de Korenbloem wil blijven werken aan de continue verbetering van haar kwaliteit. Eens in de vier jaar nemen wij een oudertevredenheidsonderzoek af zodat wij kunnen peilen hoe tevreden onze ouders zijn. Uit het oudertevredenheidsonderzoek 2022 kwam naar voren dat ouders ons een 8 geven en daar zijn wij enorm blij mee. Wij willen graag volhouden wat wij goed doen en aspecten die iets minder beoordeeld worden verbeteren. De belangrijkste conclusies en de voorgenomen acties zullen wij via onze nieuwsbrief op ons ouderportaal aan onze ouders terugkoppelen.

Tevredenheid
8,0

Terug naar boven