Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem

Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem

In het kort

Toelichting van de school

KC de Korenbloem is centraal gelegen t.o.v. de wijken Langkamp, Drostenkamp, Westdorp en Hartkamp. Onze leerlingen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit bovengenoemde wijken evenals uit de Blekkershoek, Evenbelt, Pleegste, Ramele, Velner en Borgelaar.

De Korenbloem is één van de scholen van mijnplein.

De school is genoemd naar de vele korenbloemen, die vroeger op de plaats van het schoolgebouw bloeiden en is gelegen in een parkachtig landschap met veel speelruimte voor de kinderen en veel groen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindcentrum
  • Rooms Katholiek
  • The Leader in Me
  • Onderzoeksschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
302
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven