Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem

Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Korenbloem

In het kort

Toelichting van de school

De informatie op deze websiteis door derden bijeen gebracht en geplaatst. Deze gegevens worden door ons niet gecontroleerd;
als schoolorganisatie kunnen wij daarom niet instaan voor dejuistheid en volledigheid ervan. 
Wij geven u graag meer informatie over onze school en over de opbrengsten van ons onderwijs.
U bent van harte welkom op www.korenbloemraalte.nl
Daar vindt u ook onze contactgegevens, zodat u ons kunt benaderen voor een persoonlijk gesprek of hetstellen van vragen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
314
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven