Kindcentrum de Bolster

Kastanjelaan 2 8102 JH Raalte

Schoolfoto van Kindcentrum de Bolster

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

KBS de Bolster is een katholieke basisschool met ruim 300 kinderen. Samen met het naastgelegen kinderdagverblijf De Rode Bank en vormen we Kindcentrum de Bolster.

Dit houdt in dat er doorgaande ontwikkelingslijnen zijn voor kinderen van 0 – 12 jaar. U kunt hierbij denken aan, afstemmen van het aanbod, doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, een zelfde kindvolgsysteem, warme overdracht van de peuters naar de basisschool, gezamenlijke activiteiten van kinderdagverblijf en basisschool, maar ook dezelfde thema’s, leuke uitwisselingsprojecten tussen de kinderen.

Een warm nest voor al uw kinderen! Meer weten of contact opnemen: www.kcdebolster.nl

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven