SO de Zonnehof / VSO Hofplein

Hartkampweg 6 8101 ZW Raalte

Schoolfoto van SO de Zonnehof / VSO Hofplein

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

De informatie op deze website is door derden bijeengebracht en geplaatst. Deze gegevens worden door ons niet gecontroleerd; als schoolorganisatie kunnen wij daarom niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan.

Wij geven u graag meer informatie over onze school via onze website www.dezonnehof.net U bent hier van harte welkom!

Daar vindt u ook onze contactgegevens, zodat u ons kunt benaderen voor een persoonlijk gesprek of het stellen van vragen.

Met vriendelijk groet, team SO de Zonnehof / VSO Hofplein.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
36
Landelijk gemiddelde
89

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven