SO de Zonnehof / VSO Hofplein

Hartkampweg 6 8101 ZW Raalte

Schoolfoto van SO de Zonnehof / VSO Hofplein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Zonnehof/ Hofplein.

School voor Speciaal Onderwijs (de Zonnehof) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (Hofplein): 1 school, 2 namen.

In deze gids leest u alles over onze mooie school; over het onderwijs, de wijze van werken, het doel dat wij met ons onderwijs willen bereiken, de mensen die er werken en tal van andere zaken die voor u belangrijk kunnen zijn om te weten. Deze gids is bedoeld voor mensen die al vertrouwd zijn met de Zonnehof/ Hofplein en voor de mensen die nog niet vertrouwd zijn met onze school.
Misschien moeten u en uw kind nog een keuze maken voor SO de Zonnehof of VSO Hofplein. We hopen dan, dat deze gids u hierbij kan helpen.

Deze gids kan u veel vertellen, maar u niets laten voelen. Laat het dan ook niet bij het lezen van deze gids alleen. Kom gewoon een keertje kijken. U bent van harte welkom.

Tot slot: wanneer u bij het lezen van deze gids vragen hebt, aarzel dan niet om te bellen. Wij staan u altijd te woord.
Vriendelijke groet namens het team van SO de Zonnehof / VSO Hofplein
Kees van Tilburg : directeur
Els Dennebos : adjunct-directeur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven