Brede School Kwintijn

Oude Molenweg 3 8101 EK Raalte

  • Onze gemeenschappelijke ruimte, de Kwint, waar we vieren, voorstellingen geven en Jeelo-presentaties houden.
  • We werken onderzoekend en ontdekkend in thema's. Dat levert betekenisvol en leuk leren op!
  • Boeken lezen...dat gaat makkelijk met een up to date collectie van de bieb op school.
  • Bij ons leer je niet alleen uit een boekje maar ook door echt te doen en te ervaren. Zo leer je beter en leuker.
  • We met en van elkaar. Zo leren we samenwerken en samen kom je verder!

In het kort

Toelichting van de school

Kwintijn is een kleurrijke brede school in Raalte. Wij werken met Jeelo (www.jeelo.nl) en laten kinderen in sprankelende thema's leren, ervaren en experimenteren. We maken kinderen nieuwsgierig, ze gaan zelf op onderzoek uit en ontdekken met elkaar hoe de wereld in elkaar zit. Op Kwintijn leren meer kinderen meer!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jeelo
  • Openbaar
  • Persoonlijk en kleinschalig
  • Leren vanuit verwondering
  • Brede school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kwintijn is een kleinschalige openbare basisschool met circa honderd leerlingen. Op Kwintijn is tijd, ruimte en persoonlijke aandacht voor ieder kind. Kinderen krijgen de kans om zich, vanuit eigen talenten, optimaal te ontwikkelen. We werken in combinatiegroepen, waarin twee jaargroepen bij elkaar zitten. In de groepen zitten rond de 20-25 leerlingen, zodat kinderen veel van en met elkaar kunnen leren. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met een continurooster, waarbij kinderen van groep 1 tot en met 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school gaan van 8.30 uur tot 14.15 uur. De kinderen lunchen en spelen onder begeleiding van leerkrachten op school van 12.00 tot 12.30 uur. Op woensdag is er les van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven