Openbare basisschool De Vogelaar

Kwartel 19 8103 EA Raalte

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Vogelaar
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Vogelaar
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Vogelaar
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Vogelaar
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Vogelaar

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs De Vogelaar. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Inzet
  • Talentontwikkeling
  • Wetenschap en techniek
  • Kinderen kansen geven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wilt u meer weten over onze school?

Bekijk dan de film of bel ons voor het maken van een afspraak.

Wij nemen graag de tijd om u rond te leiden in de school.

De film kunt u vinden op http://www.devogelaar.nl/index.php?section=22&page=314

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
440
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven