Het Driespan

Singel 3 3297 BS Puttershoek

Schoolfoto van Het Driespan

In het kort

Toelichting van de school

Obs Het Driespan is een openbare basisschool in Puttershoek.

Op schooldagen komen er ongeveer 380 leerlingen naar onze school. Elke leerling ongeacht huidskleur, geloofsovertuiging en achtergrond is welkom bij ons. Op Het Driespan mag je zijn wie je bent! Bij ons op school is veel aandacht voor democratisch burgerschap en het individuele kind. Wij bereiden al onze leerlingen goed voor op het voortgezet onderwijs. Hierbij vinden wij het heel belangrijk dat onze leerlingen zich prettig en veilig voelen. Samen met verschillende organisaties voor kinderopvang bieden wij kinderen van peuter tot puber een vertrouwde, leerrijke omgeving!

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van obs Het Driespan. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De beste manier om onze school goed te leren kennen is natuurlijk door een kennismakingsafspraak te maken. Wij ontvangen u graag voor een uitgebreide rondleiding. Stuur een mail naar info@obs-driespan.nl of bel 078-6763807. Graag tot ziens!

Albert Boele, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hier mag je zijn wie je bent!
  • Vreedzame School
  • 3SPAN:
  • Samen Positief
  • Aardig Netjes

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
355
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven