Basisschool met de Bijbel Diermen

Nijkerkerstraat 97 3882 PE Putten

Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Diermen

In het kort

Toelichting van de school

Oog voor ieder kind, dit is de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven. School Diermen ligt in het buitengebied van Putten tussen de weilanden en boerderijen aan de weg van Putten naar Nijkerk. Op onze kleine school sluiten we met ons onderwijs aan op de ontwikkeling van het individuele kind. We maken gebruik van adaptieve methoden en thematisch onderwijs. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

School Diermen is een kleine school. Het leerlingaantal laat de laatste jaren een lichte stijging zien. We verwachten dat het leerlingaantal in de komende jaren zal stabiliseren. De kinderen komen uit het buurtschap Putten, maar ook uit het centrum van Nijkerk of het centrum van Putten. 

De kinderen zijn verdeeld in twee groepen. We werken met een onder- en bovenbouw. In deze groepen werken de leerkrachten samen met een onderwijsassistent of een lerarenondersteuner.

Het motto van onze school is: School Diermen zijn we samen. We stimuleren de kinderen om veel samen te werken en op deze manier van en met elkaar te leren. Regelmatig werken we met de hele school samen over hetzelfde thema. Doordat er verschillende niveaus in de groep zitten, werken de kinderen op hun eigen niveau, maar vaak wel samen met andere kinderen. 

Als u op zoek bent naar een school, nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen. We plannen dan een afspraak in, zodat u we meer kunnen vertellen over onze school en de manier waarop wij werken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
32
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven