Protestants Christelijk Basisonderwijs Hoef

Leembruggerweg 1 3882 RV Putten

Schoolfoto van Protestants Christelijk Basisonderwijs Hoef

In het kort

Toelichting van de school

PCB Hoef is een kleine basisschool in het groene buitengebied van Putten.  De slogan van PCB Hoef is "Een goede basis bouw je niet alleen".

Onze leerlingen werken in kleine groepjes.

Buitenplaats Hoef

Een supergave plek in het buitengebied van Putten, waar kinderen niet alleen ín maar ook mét Gods schepping leren 

We laten u graag kennismaken met Buitenplaats Hoef, de nieuwe leeromgeving van PCB Hoef. In schoolseizoen 2020-2021 creëren we deze leeromgeving, uitgaande van onze kernwaarden. Het is een initiatief vanuit de gedachte dat we alle kinderen een school gunnen waarin ze dagelijks kunnen leren mét en ín de vrije natuur, Gods schepping. Een natuurlijke, vertrouwde en veilige leeromgeving die hen inspireert, motiveert, nieuwsgierig maakt en uitdaagt. Waarin ze zich ten volle kunnen ontwikkelen en waarvan ze ook mogen genieten. 

Vanuit Gods Woord leren we hen deze schepping te koesteren, zich ervoor verantwoordelijk te voelen en duurzaam ermee om te gaan. Onze betrokken leerkrachten dragen dat uit en begeleiden uw kind in dit groeiproces. Samen met u.

Nieuw elan

Deze mooie, natuurlijke leeromgeving gaan we nu vormgeven. De ruimte rondom school was hard toe aan renovatie. We creëren nu een nieuwe omgeving in en rondom de school waar kinderen spelend en bewegend kunnen ontdekken en leren. Samenwerkend met elkaar. Het wordt een spannende speelruimte, een inspirerende ontdekomgeving en een veilige leerplek. We hebben de ruimte en die gaan we ten volle benutten. 

Ideeën

Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben we gevraagd ideeën aan te dragen voor de inrichting. Ze kwamen met onder meer een waterpartij met stapstenen, een fleurige vlindertuin met bijenhotel, een amfitheater, moestuin, kliedertafel, spannende wilgentunnel, duikelrek, sportveld. En boven aan het lijstje stond een buitenklas. Een groot deel van deze ideeën is inmiddels gerealiseerd.

Met dit project brengt Hoef ‘binnen en buiten’ samen in het onderwijsconcept. In de buitenklas gaan we, ook als het wat minder mooi weer is, creatieve dingen doen zoals figuurzagen, schilderen en plantjes stekken. Of we gaan met de kinderen koken met groenten en kruiden uit de moestuin. Voor elke leeftijdsgroep hebben we passende lesactiviteiten die zo mogelijk in de buitenklas plaatsvinden. Lekker in de frisse buitenlucht. 

Extra aandacht

Ieder kind is uniek en leert op zijn of haar eigen manier. Daarom kijken we naar wat het kind nodig heeft, hanteren we diverse werkvormen en bieden we onderwijs op maat. (Specifieke groepen krijgen extra aandacht, zoals de hoogbegaafde kinderen of juist de minder begaafde leerlingen). Zo kan elk kind zich optimaal ontwikkelen tot een sociaal en gelukkig mens.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een brede kennis ontwikkelen van de wereld dicht om hen heen, maar ook iets verder van hen af. Waar mogelijk halen we daarom experts met een bijzondere achtergrond in huis om de kinderen te laten kennismaken met onderwerpen die nog ver buiten hun belevingswereld liggen. Scheepvaart bijvoorbeeld, of culturele onderwerpen. Het ‘moeten leren’ wordt op deze manier al snel ‘mogen ontdekken’. 

Nieuwsgierig geworden? Kom eens langs om onze bijzondere leeromgeving zelf te beleven en te bekijken. Of kijk eens op onze website voor ons onderwijsplan en onze uitgebreide missie en visie. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven