Basisschool met de Bijbel de Schuilplaats

Verzetslaan 17 3882 HH Putten

Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel de Schuilplaats

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een Basisschool met de Bijbel. Het onderwijs op de school is dus gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. Het Evangelie van Jezus Christus staat centraal. Elke schooldag wordt begonnen en afgesloten met gebed, het zingen van een psalm of geestelijk lied en het vertellen en bespreken van een Bijbelverhaal of Bijbelse verwerking. Ook leert uw kind elke week een psalm of geestelijk lied.

De christelijke norm passen wij toe bij de keuze en het gebruik van lesmateriaal en bij de toepassing hiervan. Vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit is het onze kerntaak om in een veilige omgeving de talenten van ieder kind optimaal te ontwikkelen, in kennis en vaardigheden, maar ook in de (persoons)vorming. Daar werken we voor!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veilige omgeving
  • op God gericht
  • samen leren
  • ontwikkelen
  • toerusten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
361
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven