Basisschool met de Bijbel De Steenenkamer

Waterweg 32 3882 RC Putten

Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel De Steenenkamer

In het kort

Toelichting van de school

In ons onderwijs sluiten we aan op de ontwikkeling van het individuele kind. School Steenenkamer staat in het buitengebied van Putten. Ieder lokaal heeft uitzicht op de weilanden rondom de school. Rust en regelmaat zijn terug te vinden door de hele school heen. De kinderen, ouders en het team zijn erg betrokken op elkaar en werken samen om het onderwijs zo goed vorm te geven. Samen zijn we school Steenenkamer!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbels
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Respect
  • (Zelf) Vertrouwen
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

School Steenenkamer is een kleine school in het buitengebied van Putten. De meeste kinderen komen uit het buurtschap Steenenkamer. Steeds meer kinderen wonen in de nieuwbouwwijken Bijsteren en Rimpeler. We zien dan ook dat onze school groeit en verwachten ook dat dit de komende jaren zo zal blijven. Als u op zoek bent naar een school, nodigen we u van harte uit om contact op te nemen, zodat we u meer over onze school kunnen vertellen.

De kinderen zijn verdeeld over vier klassen. We werken met een kleutergroep, groep3, groep 4/5 en een groep 6/7/8. Gemiddeld zitten er 15 leerlingen in een groep. 

We vinden het belangrijk dat de kinderen van en met elkaar leren. De kinderen worden gestimuleerd om veel samen te werken en elkaar te helpen. Tijdens de middagen werken we thematisch. Dit is vaak groepsoverstijgend georganiseerd. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
59
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven