Basisschool met de Bijbel Bij de Bron

Papiermakerstraat 18 3881 BL Putten

 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Bij de Bron
 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Bij de Bron
 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Bij de Bron

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school wordt christelijk onderwijs gegeven vanuit een persoonlijk geloof en innerlijke overtuiging.
Onze school kenmerkt zich door:

 • kleinschalig en persoonlijk onderwijs
 • een positief schoolklimaat
 • digitaal, gepersonaliseerd onderwijs in groep 5 t/m 8 met voor ieder kind een eigen device
 • thematisch onderwijs bij de wereldoriënterende vakken
 • maatwerk voor kinderen in een goede ondersteuningsstructuur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Putten uit het levend Woord
 • Uitgaan van mogelijkheden
 • Welbevinden versterken
 • Samen leren en ontdekken
 • Vaardig voor de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is in de loop van jaren geleidelijk teruggelopen in leerlingaantallen. We verwachten dat deze daling de komende drie schooljaren nog licht doorzet. De vergrijzing van de wijk is hiervan de oorzaak. We werken al lange tijd samen met de CNS-partnerschool dicht in de buurt (Van Damschool). Deze samenwerking wordt geleidelijk geïntensiveerd, waarbij de Raad van Toezicht een richtinggevende uitspraak heeft gedaan om toe te gaan werken naar één school. In schooljaar 2022-2023 wordt in samenwerking met alle geledingen duidelijk of dit daadwerkelijk gaat leiden tot de voorgenomen fusie.
Door de samenwerking met de naastgelegen kinderopvang van CNS Putten en de toekomstige grootschalige renovatie aangepast op een breder onderwijsconcept willen we voor een grote groep ouders de aantrekkingskracht vergroten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als bijlagen zijn de volgende twee documenten toegevoegd:

 1. Veiligheidsprotocol
 2. Protocol schorsing en verwijdering

Terug naar boven