Basisschool met de Bijbel Huinen

Huinerschoolweg 5 3882 TJ Putten

Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Huinen

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Samen
  • Wijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aanmelding nieuwe leerlingen

Als een kind vier jaar is kan het naar school toe. Een spannende nieuwe fase voor kind en ouders. Voordat een kind bij ons op school geplaats wordt is er een gesprek tussen de ouders/verzorgers, het kind en de directeur. In sommige gevallen sluit de intern begeleider ook aan. U kunt contact opnemen met de directeur voor het plannen van een kennismaking. In dat gesprek proberen we een beeld te geven van onze school, dit doen we niet alleen met woorden, maar we lopen ook een rondje door de school. Uiteraard is er tijdens het gesprek veel tijd en ruimte voor vragen en de behoeftes van ouders/kind. Zo hopen we dat er een goede match ontstaat en het begin van een mooie schoolcarrière. De instroom van nieuwe leerlingen gebeurt in overleg met ouders en leerkracht. Vlak voor de 4e verjaardag wordt de leerling uitgenodigd om kennis te maken met de groep en de leerkracht ('wenmomenten').

Schooltijden

Om 08.20 gaat de 1e bel en mogen de leerlingen alvast naar binnen lopen. Om 08.30 gaat de 2e bel en start de les. Zo komen de leerlingen rustig binnen en kan er om 08.30 gelijk gestart worden. Bij de kleuters gelden dezelfde tijden. De kleuters mogen tot aan de schoolingang worden gebracht, omdat we hebben ervaren dat dit het afscheid nemen een stuk makkelijker maakt dan in de klas. Uiteraard mogen ouders van nieuwe kleuters wel mee naar binnen lopen. Verder worden er gedurende het schooljaar momenten georganiseerd waar u als ouders toch even een kijkje in de klas kan komen nemen. De kleuters worden na schooltijd door de leerkracht naar buiten gebracht ter hoogte van het fietsenhok en ouders kunnen daar hun kinderen ophalen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven