Basisschool met de Bijbel Van Damschool

Van Damstraat 10 3881 JC Putten

 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Van Damschool
 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Van Damschool
 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Van Damschool
 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Van Damschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hieronder volgt de procedure die we hanteren als een leraar ziek of afwezig is.

 1. Als een leraar ziek/afwezig is, zoeken we een vervanger uit de invalpoule.
 2. Als er een vervanger beschikbaar is, neemt zij/hij de groep van de betreffende leraar over.
 3. Is er geen vervanger te vinden, dan kijken we of er een duocollega of teamlid kan invallen.
 4. Als dit ook niet mogelijk is, worden de ouders via Social Schools met een spoedbericht geïnformeerd dat er geen vervanging voor de groep mogelijk is en de kinderen geen les op school hebben.
 5. Wanneer opvang van de leerlingen niet direct mogelijk is, zoeken we als school met de ouders naar een passende oplossing.
 6. Bij langdurige ziekte wisselen de leraren van groep, zodat niet steeds dezelfde groep naar huis gestuurd wordt.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons uitgangspunt is dat ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, welkom is op onze school. Vanuit onze visie zijn we gericht op groei en ontwikkeling van ieder kind passend bij het leerpotentieel, door het geven van goed en betekenisvol onderwijs. We zijn niet specifiek ingericht op één of meerdere doelgroepen in het kader van passend onderwijs. De grens ligt daar waar we onze visie niet kunnen waarmaken om de volgende redenen:

 • De veiligheid en het welbevinden van kinderen kan niet gewaarborgd worden
 • Het aantal kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in een groep (=de zorgzwaarte) is te groot
 • Het bekwaamheidsniveau van de groepsleraar/het team is in specifieke ondersteuningsbehoeften ontoereikend
 • Het perspectief (de groeikansen) van de groep en/of van het kind wordt belemmerd
 • De verhouding tussen de beschikbare tijd en de aandacht die nodig is om het kind te laten ontwikkelen staat onder druk
 • De verhouding verzorging/behandeling en de onderwijstaak is niet verenigbaar

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven