Basisschool met de Bijbel Van Damschool

Van Damstraat 10 3881 JC Putten

 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Van Damschool
 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Van Damschool
 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Van Damschool
 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Van Damschool

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school wordt christelijk onderwijs gegeven vanuit een persoonlijk geloof en innerlijke overtuiging. Onze school kenmerkt zich door:

 • kleinschalig en persoonlijk onderwijs
 • een positief schoolklimaat
 • digitaal, gepersonaliseerd onderwijs in groep 5 t/m 8 met voor ieder kind een eigen device
 • thematisch onderwijs bij de wereldoriënterende vakken
 • maatwerk voor kinderen in een goede ondersteuningsstructuur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Putten uit het Levend Woord
 • Uitgaan van mogelijkheden
 • Welbevinden versterken
 • Vaardig voor de toekomst
 • Samen leren en ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is al een aantal jaren redelijk stabiel in leerlingaantallen. We verwachten dat de komende drie jaren de leerlingaantallen mogelijk iets teruglopen. Het kleinschalige en persoonlijk karakter van deze wijkschool zorgt voor een gemoedelijke sfeer. We werken al lange tijd samen met de CNS-partnerschool in de buurt (Bij de Bron), waardoor expertise breed beschikbaar is en kennis wordt gedeeld. Deze samenwerking wordt geleidelijk geïntensiveerd, waarbij de Raad van Toezicht een richtinggevende uitspraak heeft gedaan om toe te gaan werken naar één school. In schooljaar 2022-2023 wordt in samenwerking met alle geledingen duidelijk of dit daadwerkelijk gaat leiden tot de voorgenomen fusie.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als bijlagen zijn de volgende twee documenten toegevoegd:

 1. Veiligheidsprotocol
 2. Protocol schorsing en verwijdering

Terug naar boven