OBS De Korenbloem

Klaproosstraat 20 3882 GD Putten

  • Schoolfoto van OBS De Korenbloem
  • Schoolfoto van OBS De Korenbloem
  • Schoolfoto van OBS De Korenbloem
  • Schoolfoto van OBS De Korenbloem
  • Schoolfoto van OBS De Korenbloem

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool De Korenbloem! We stellen ons graag aan je voor.

De Korenbloem is een openbare basisschool in het centrum van Putten. Naast goed onderwijs vinden wij een goede sfeer enorm belangrijk. Bij ons kun je jezelf zijn en jezelf ontwikkelen. De Korenbloem is een kleine school, waar iedereen elkaar goed kent.

Goed onderwijs is meer dan alleen cijfers en resultaten. Goed onderwijs én gelukkige kinderen, dat is waar wij voor staan!

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of kom langs! Je bent altijd welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en vertrouwen
  • Eigentijds en toekomstgericht
  • Samen verantwoordelijk
  • Betekenisvol en thematisch

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Korenbloem is een kleine school. De laatste jaren stijgt het leerlingenaantal en dat is fijn. We willen echter graag de kleinschaligheid behouden: op De Korenbloem kent iedereen elkaar en mag iedereen zichzelf zijn. Elk kind mag zich ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau en manier. Kinderen gaan niet op in de massa, maar worden echt gezien! 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
52
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven