Protestants Christelijk Basisonderwijs De Wegwijzer

Groeneveltstraat 127 3882 XE Putten

Schoolfoto van Protestants Christelijk Basisonderwijs De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Kijk op https://www.wegwijzerputten.nl voor een volledig beeld van onze school.
Voor een persoonlijke rondleiding kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Onze schoolslogan: 'PCB De Wegwijzer, waar ieder kind tot zijn recht komt'. Hieruit spreekt ambitie waarbij we de verantwoordelijkheid nemen om voor alle kinderen bij ons op school een veilige plek te creëren waar zij tot leren komen.
Niet iedereen doet alles op dezelfde manier. Dat vraagt van het team een open en onderzoekende houding. We zijn ervan overtuigd dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen wanneer ze goed in hun vel zitten.

Waar geloven wij in?
Wij geloven dat elk kind uniek en bijzonder is, echt een Godsgeschenk. Wij geloven dat elk kind van nature nieuwsgierig is en onderzoekend op weg mag zijn. Wij geloven dat elk kind veilige kaders en grenzen nodig heeft.Wij geloven dat sociale en emotionele ontwikkeling een basis is voor cognitieve ontwikkeling.Wij geloven in het kind met al zijn gaven en talenten!!

Wat beloven wij?
We beloven dat het kind leert ontdekken wie hij/zij is en dat het leert omgaan met zichzelf en de ander. Wij beloven een uitdagende leeromgeving afgestemd op de behoeften van elk uniek kind. We zien het als een missie om iedereen die bij De Wegwijzer betrokken is elke dag uit te dagen om te leren door het stellen van verwonderende vragen om zo elke dag een beetje wijzer te worden. 

Onze kracht:
Op De Wegwijzer zijn wij zuinig op jouw unieke persoon.Wij bieden veiligheid en structuur. We zijn nieuwsgierig en staan open voor verandering. Wij waarderen verschillen en werken vanuit onze passie voor kinderen. Dat is handelen vanuit ons geloof en vanuit de liefde voor het kind. We hebben er oprecht plezier in jou te zien groeien en bloeien! Dat doen we samen!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

PCB De Wegwijzer is een school in een wijk met zowel koop als huurwoningen met een normale doorstroom. De populatie van de school komt zowel uit de directe als uit de overige omgeving van Putten. Wij starten daarom met een instroomgroep die zich vult in de loop van het schooljaar. In de overige groepen houden wij rekening met toestroom van leerlingen door verhuizing naar de wijk rondom de school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
174
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven