Oecumenische Basisschool De Toermalijn

Hoefsmidhof 4 1445 KD Purmerend

Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Toermalijn

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bescherming en veiligheid
  • Nieuwsgierigheid en ontdekken
  • Uniek en individueel
  • Orde en structuur
  • Eenheid en verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Toermalijn is in schooljaar 2015 ontstaan uit een fusie. Het samenvoegen van beide scholen heeft aan de ene kant onrust met zich meegebracht, waardoor het leerlingenaantal is gedaald. Aan de andere kant heeft het een sterke visie met een mooi onderwijsaanbod opgeleverd. In groep één merken we dit aan een grotere instroom van 4- jarigen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
361
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven