Oecumenische basisschool Trifolium

Pinksterbloem 67 -69 1441 RJ Purmerend

Schoolfoto van Oecumenische basisschool Trifolium

In het kort

Toelichting van de school

Wie zijn wij?
Trifolium is een school die vanaf het ontstaan van ‘De Gors’, begin jaren ’80, een centrale plek in de wijk heeft. De populatie op school is een afspiegeling van de wijk. De school heeft in haar ontwikkeling verschillende visies op onderwijs gehad, passend bij het onderwijs- en de tijdsontwikkeling. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de waarde gedreven visie GROEI. Deze visie is hoe wij het onderwijs op Trifolium passend vinden in de behoeftes en kansen van de leerlingen, het team en de ouders.  ? 
Trifolium is een oecumenische basisschool. Wij geloven dat onze Christelijke identiteit bijdraagt aan de ontwikkeling van de eigen normen en het waardenbesef bij kinderen. Op Trifolium zijn alle kinderen welkom ongeacht hun geloofsovertuiging.?  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • GROEI
  • Waardengedreven onderwijs
  • Vreedzame school
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Trifolium groeit. Op dit moment is er een 10e groep gerealiseerd. Het maximum aantal groepen voor het gebouw is behaald. 

Het aantal leerlingen in 2020/2021 moet zijn: 195

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de website van onze school zijn deze beleidsdocumenten te vinden: www.bs-trifolium.nl 

Op dit moment wordt het schoolveiligheidsplan geüpdatet. November 2023 staat deze op de website en wordt deze toegevoegd als link bij scholenopdekaart.nl 

Terug naar boven